Va qua, ngày 25/7/2021, EcoLife Riverside đã chính thc được bàn giao cho cư dân. Sau nhng ngày tăng tc để đưa d án v đích đúng tiến độ, Ch đầu tư là Công ty c phn Đầu tư Nhà An Bình và Ban Qun lý EcoLife Riverside (Công ty CP quản lý bất động sản Ecolife) đã cùng phi hp để tiến hành công tác bàn giao căn h cho cư dân.

Vi mong mun mang đến khi đầu may mn, EcoLife Riverside đã trao tng nhng cư dân đầu tiên món quà mng tân gia đầy ý nghĩa vi mong mun mang đến thnh vượng và m no cho gia ch: Nhng chu cây xanh bé xinh gi gm nhiu thông đip v sng xanh an lành, cùng vi đó là nhng voucher quà tng đến t các thương hiu ni tht ni tiếng cũng là món quà thiết thc mang đến nhiu nim vui cho cư dân nhn nhà mi.
Nim hnh phúc trên gương mt ca nhng cư dân nhn bàn giao căn h mi ti EcoLife Riverside chính là ghi nhn to ln dành cho n lc không mt mi ca đội ngũ cán b nhân viên tham gia vào “chiến dch ngày vàng bàn giao”. Vượt vô vàn nhng tr ngi do dch Covid bùng phát ln tư, các quy trình bàn giao được thc hin hết sc cn thn để đảm bo giãn cách xã hi và các bin pháp phòng chng dch, mi ngày ch bàn giao khong 20 căn h nhưng khi nhìn nhng gương mt háo hc nhn nhà, nhng cán b ca t bàn giao nhà như được tiếp thêm động lc.
Khi dch bnh được kim soát, các cán b bàn giao s đẩy nhanh tiến độ bàn giao để tiếp tc được nhn nhng chia s đầy cm xúc và ngm nhìn nhng khuôn mt rng r t cư dân EcoLife Riverside.
Vi nhp sng mi đang dn hình thành, EcoLife Riverside bt đầu khoác lên mình màu xanh mướt ca c cây, hoa lá cùng vi tiếng cười nói ca các cư dân đang chuyn v sinh sng.
Nhiu căn h đã bt đầu kế hoch trang trí ni tht cho t m mi ca mình theo s thích và cá tính riêng ca gia ch, to nên không khí nhn nhp, tươi vui.
Mt cng đồng thnh vượng bên dòng Hà Thanh đang dn hình thành, ha hn EcoLife Riverside là tâm đim đáng sống tại thành ph Quy Nhơn.